KWA PATA Postal Code (ZN)

Kwa Pata is a suburb of Umgungundlovu, KwaZulu-Natal with a postal code. 0

Kwa Pata

-------

3200

Pietermaritzburg

Umgungundlovu

KwaZulu-Natal

Pietermaritzburg

South Africa

  • Qpzm Postal codes KwaZulu-Natal Suburb of the Day: Westgate -> Umgungundlovu -> KwaZulu-Natal