KWA MAGWAGWA Postal Code (ZN)

Kwa Magwagwa is a suburb of Umgungundlovu, KwaZulu-Natal with a postal code. 0

Kwa Magwagwa

-------

3200

Pietermaritzburg

Umgungundlovu

KwaZulu-Natal

Pietermaritzburg

South Africa

  • Qpzm Postal codes KwaZulu-Natal Suburb of the Day: Bombay Heights -> Umgungundlovu -> KwaZulu-Natal